Wij zijn RAAK Meerhout-Berg-Centrum!

Waar elke afdeling voorheen met een klein dagelijks bestuur werkte, is er sinds de samensmelting van KWB Meerhout-Berg en KWB Meerhout-Centrum een grotere groep werkzaam. Hij bestaat uit een groep vrijwilligers die zich graag inzetten voor iedere medemens. Die ploeg bestaat uit 6 mannen en jawel … uit twee vrouwen. Naast de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en verschillende bestuursleden neemt één vrouw de job van penningmeester op zich.

Vanaf 22 juni 2024 is de naam KWB gewijzigd in RAAK en gaan we dus voortaan door het leven als RAAK Meerhout-Berg-Centrum.

Elke eerste maandag van de maand komen deze vrijwilligers samen om de voorbije activiteiten te evalueren en de komende voor te bereiden. De derde donderdag van de maand leggen ze dan de besproken en geplande zaken ter goedkeuring voor aan de grote ploeg wijkmeesters. Zowel oudere, ervaren rotten in het verenigingsleven als jongere, enthousiaste vrijwilligers doen dan ook hun duit in het zakje door het aanbrengen van nieuwe ideeën, het mee instappen in een werkgroep en/of het aanbieden van helpende handen op de dag van de activiteit zelf.

Dit alles doet de hele ploeg met als hoofddoel hun 220 leden samen te brengen tijdens aangename, leerrijke, gezellige, ontspannen en/of sportieve momenten. Er worden er zelfs georganiseerd waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn. Niet ingeschreven familieleden, buren, vrienden, … kunnen dus ook deelnemen aan verschillende activiteiten. Al deze dingen samen maken dat wij ons met trots een echte socio-culturele vereniging mogen noemen.

De ene activiteit vraagt al wat meer inspanning van onze ploeg dan een andere. Maar als na afloop de mensen tevreden naar huis gaan, even langs komen om een dankwoordje uit te spreken of een bemoedigende schouderklop komen geven met een ‘Ferm gedaan! Doe zo verder!’ en als ze dan direct ‘Tot de volgende keer’ uitspreken, wel, dan loopt elke medewerker met een fier en gelukkig gevoel rond, weer plannen makend om het iedere aanwezige persoon telkens weer naar zijn of haar zin te maken. Daar doen we het voor! Voor minder gaan we niet!